நின்றெரியும் சுடர்


Author: ஜெயன் கோபாலகிருஷ்ணன்

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 185.00

Description

படைப்பு போதாமையிலிருந்து எழுகிறது, வெற்றிடத்தை நிரப்புகிறது, அனக்கமற்றதில் அனக்கத்தை உண்டாக்குகிறது, பின் நிறைகிறது, தளும்புகிறது, செயலற்றிருக்கிறது. -நூலிலிருந்து

You may also like

Recently viewed