திராவிட இயக்க வளர்ச்சியில் கலைஞரின் நாடகங்கள்


Author: ந. முருகேச பாண்டியன்

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 200.00

Description

“வெறுமனே கேளிக்கை அல்லது பொழுதுபோக்கு என்று நிகழ்த்தப்படும் நாடகங்கள் குறித்துக் கலைஞருக்கு எதிர்மறையான கருத்து உண்டு. அவருடைய நாடகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே ஒரு பொருண்மைதான் உண்டு. அது சமூக நீதியைக் கண்டறிந்திடும் முயற்சி என்பதுதான்.” திராவிட இயக்க வளர்ச்சியில் கலைஞரின் நாடகங்கள் - விரிவு படுத்தப்பட்ட புதிய பதிப்பில்....

You may also like

Recently viewed