அறியப்பட வேண்டிய கல்வியாளர்கள்


Author: இரா. கோமதி

Pages: 112

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 120.00

Description

சிந்தனைகளை அறிதல் அவசியம். சிந்தனைகளை யதார்த்தத்துடன் சேர்த்துப் பார்க்கும் திறனாய்வு மிக மிக அவசியம். அத்திறனாய்வு இந்நூலில் இருக்கிறது.

You may also like

Recently viewed