சங்கப் பாடல்களில் சாதி, தீண்டாமை இன்ன பிற


Author: வீ.எஸ்.ராஜம்

Pages: 0

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 110.00

Description

சாதி, தீண்டாமை சங்க இலக்கியத்தில் உண்டா என்பதை ஆராயும் நூல் இது. சாதி, தீண்டாமைக் கோட்பாடுகள் காலந்தோறும் உருப்பெற்றதையும் இந்த நூல் ஆராய்கிறது.

You may also like

Recently viewed