வாழ்க்கையை நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்


Author: பி. எஸ். ஆச்சார்யா

Pages: 96

Year: 0

Price:
Sale priceRs. 70.00

Description

இந்நூலில் மிக எளிய யோசனைகள், ஆனால் மிகப் பயன் தரவல்ல மனோதத்துவ வழிகள் விவரிக்கபட்டுள்ளன, மனித மனம் என்பது என்ன? ஏன் ஒரே விசயம் வேறு வேறு சந்தர்பங்களில் வெவ்வேறு அனுபவத்தைத் தருகிறது> இன்றைய சமூசச் சூழலில் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் வாழ வேண்டிருக்கிற நாம் திருப்தியையும், மன நிம்மதியையும் பெறுவதற்கான மனோதத்துவ அணுகு முறைகள் இந்நூலில் உள்ளன.

You may also like

Recently viewed