ஆன்மாவின் பெருந்துயர்


Author: ஈஸ்டர் ராஜ்

Pages: 0

Year: 0

Price:
Sale priceRs. 150.00

Description

இந்தக் கவிதையின் மூலம் வாசகன் ஒருவனின் மனத்தினுள் வந்தமரும் கவிஞனாய் ஈஸ்டர் ராஜ் ஒரு நிலை அடைந்திருக்கிறார். அவர் மொழியின் கூர்மையால் இன்னும் இன்னும் கவிதைகள் படைக்க வேண்டுமென வாழ்த்துகிறேன்.

You may also like

Recently viewed