பெரியாரும் பிற நாட்டு நாத்திக அறிஞர்களும்


Author: ப.செங்குட்டுவன்

Pages: 0

Year: 2022

Price:
Sale priceRs. 250.00

Description

உலகச் சிந்தனையாளர்களின் வரிசையில் முதன்மையானவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள். அவரின் கருத்துக்களுடன் பிறநாட்டு நாத்திக அறிஞர்களின் கருத்துக்கள் எவ்வாறு பொருந்தி வருகின்றன என்பதை இந்நூலில் காணலாம்.

You may also like

Recently viewed