எருமையின் நிழல்


Author: நீதிமணி

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 100.00

Description

எருமை ஒன்று மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. பறவை ஒன்று தாழ்வாகப் பறந்து வந்தது. மேய்ந்து கொண்டிருந்த எருமை மேல் வந்து உட்கார்ந்தது. அதை ஒரு சிறுவர் பார்த்தார். ஒரு விமானம் தரையிறங்கியது என்றார்

You may also like

Recently viewed