மஞ்சள் மரணங்கள் – 2023


Author: மருத்துவர் சு.அனுரத்னா

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 50.00

Description

பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபாடு காண்பதும், ஏற்றத்தாழ்வு காண்பதும், பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு தொழிலை வழங்குவதும் தான் சனாதனம். சனாதனத்தின் நேர் எதிரி அறிவியல்

You may also like

Recently viewed