எழுத்துக்களைப் பற்றி சில வார்த்தைகள்


Author: கருப்பு அன்பரசன்

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 140.00

Description

நூல் ஆசிரியரும், அவரும், நாமும் சேர்ந்து உரையாடுவது போன்றே, எளிய மொழியில், நடையில், எழுதிய மதிப்புரைகளுக்கு ‘எழுத்துகளைப் பற்றி, சில வார்த்தைகள்…’

You may also like

Recently viewed