பிரபஞ்சம் அளந்த பெண்கள்


Author: பேரா. சோ. மோகனா

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 160.00

Description

இப்பூவுலகில் வான்வெளியில் ஆணுக்கு நிகராக அவர்களைவிட அதிகமாகவே பெண்கள் சாதித்து இருக்கிறார்கள். அயல் மண்ணில் மட்டுமல்ல, இந்திய மண்ணிலும் பெண்கள் உதித்தெழுந்து இருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த புத்தகத்தில் உள்ளனர்

You may also like

Recently viewed