திரிசாரணீயம்


Author: கி. ரமேஷ்

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 100.00

Description

சாரண இயக்கம் குறித்து ஏராளமான புத்தகங்கள் உள்ளன. ஆனால் அவை பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்திலேயே உள்ளன. சாரண இயக்கத்தில் இருக்கும் தமிழ் பேசும் உறுப்பினர்கள் ஆங்கிலம் அறியாவிட்டால் அவற்றைப் படிப்பது கடினம்.

You may also like

Recently viewed