எல்லைக்கு ஒரு பயணம்


Author: எல்லைப் பயண மாணவர்கள்

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 120.00

Description

இது ஒரு விதமான பயண நூல்… முதல் முயற்சி! இந்தியத் தாய் திருநாட்டின் எல்லைகளுக்கு மாணவர்களை அழைத்துச் சென்று இராணுவ வீரர்களோடு சந்திக்க வைத்து நண்பர் கிள்ளிவளவன் செய்திருக்கும் சோதனை.

You may also like

Recently viewed