பாவைகளும் பாவங்களும்


Author: பாரததேவி

Pages: 152

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 160.00

Description

இந்த கதையில் வரும் நாயகி, “பாக்கு கடிக்கும் நேரத்தில்” தன்னை இழந்ததாகச் சொல்கிறாள். பாதிப்பு என்றும் பெண்களுக்குத்தான். வாழ்நாளில் கஷ்டப்பட்டது இல்லாமல் வாரிசான மகளையும் கஷ்டப்படுத்தியுள்ளார்.

You may also like

Recently viewed