பேயாவது பிசாசாவது


Author: சி. சரிதா ஜோ

Pages: 48

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 50.00

Description

எதார்த்தத்திற்கும் கற்பனைக்கும் இடைப்பட்ட திறவுகோலாக இந்நாவல் அமையும் என்று உறுதியாகச் சொல்லலாம். எனக்குள் வாழும் குழந்தைமையை நான் இழந்துவிடவில்லை என்று சரிதா ஜோ அவர்களின் குரல் ஒலிப்பதை நாவல் முழுவதும் உணர முடிகிறது.

You may also like

Recently viewed