பாலைவனங்கள்


Author:

Pages: 80

Year: 2009

Price:
Sale priceRs. 80.00

Description

பாலைவனம் என்றால் என்ன?பாலைவனத்தில் ஏன் மழை இல்லை?நிலம் பாலைவனமாக மாறுவது எப்படி?உலகில் எவ்வளவு பகுதிகள் பாலைவனங்களாக உள்ளன?முக்கியமான பாலைவனங்கள் எவை?பாலைவனங்களில் தாவரங்கள் உண்டா?பாலைவனச்சோலை என்றால் என்ன?பாலைவனங்களில் வசிக்கும் உயிரினங்கள் என்னென்ன?மனிதர்கள் அங்கு எப்படி வசிக்கிறார்கள்?

You may also like

Recently viewed