சந்திரயான்


Author:

Pages: 80

Year: 2009

Price:
Sale priceRs. 80.00

Description

சந்திரயான் - 1 என்பது என்ன?சந்திரயான் எப்படிச் செலுத்தப்பட்டது?சந்திரனை எட்டுவதற்கு சந்திரயானுக்கு எவ்வளவு நாள்கள் ஆனது?சந்திரயான் விண்கலத்தை அனுப்புவதால் இந்தியாவுக்கு என்ன லாபம்?சந்திரயான் அனுப்பப்பட்ட பாதை என்ன?சந்திரயான் தோல்வியடைந்தது ஏன்?சந்திரயான் - 2 திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?பூமியில் இருந்து சந்திரன் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது?சந்திரன் தோன்றியது எப்படி?

You may also like

Recently viewed