பொற்காலங்களும் இருண்ட காலங்களும்


Author:

Pages: 240

Year: 2009

Price:
Sale priceRs. 250.00

Description

புனைவாக்கப்பட்ட வரலாற்றின் மீதான தீவிரத்தாக்குதல்களே இக்கட்டுஐரகள். கட்டமைக்கப்படும் வரலாற்றுக்கு எதிரான தரவுகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. மறைக்கப்படுகின்றன. முக்கியத்துவம் தரப்படாமல் போகிற போக்கில் ஒரு மூலையில் வைக்கப்படுகின்றன. பொ. வேல்சாமியின் கவனம் முழுவதும் இத்தகைய போக்கில் தகர்வை உண்டாக்கும் நோக்கில் செயல்படுகிறது.பொ. வேல்சாமியின் பங்களிப்பு, ச. வையாபுரிப்பிள்ளை, தெ.பொ.மீ, கா. சிவத்தம்பி போன்ற அறிஞர்களின் பங்களிப்பு நிகராக விளங்க முடியும். அதற்கு இந்நூல் ஒரு தொடக்கப் புள்ளி.முன்னுரையில் பெருமு

You may also like

Recently viewed