பர்மா ஓர் அரசியல் வரலாறு

Save 13%

Author: ராம் அப்பண்ணசாமி

Pages: 192

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 200.00 Regular priceRs. 230.00

Description

கைக்கு எட்டும் தூரத்தில் இருந்தாலும் அணுகமுடியாத ஒரு மர்மப் பிரதேசமாகத்தான் நீடிக்கிறது பர்மா. பல்வேறு சிடுக்குகள் கொண்ட ஒரு குழப்பமான தேசமாக, விடுவிக்கமுடியாத ஒரு மாபெரும் புதிராக பர்மா திகழ்கிறது.

பிரிட்டிஷ் காலனி ஆட்சியின்போது இந்தியாவின் ஓர் அங்கமாக இருந்த பர்மா எப்படித் தனி நாடாக மாறியது? அரசின் ஓர் அங்கமாக இருக்கவேண்டிய ராணுவம் அங்கு மட்டும் ஏன் அரசாங்கமாகவே மாறி நிற்கிறது? ஜனநாயகம் ஏன் அங்கே தழைக்கவில்லை? உலகம் தழுவிய அளவில் ஆரவாவரத்தோடு வரவேற்கப்பட்ட ஆங் சான் சூச்சி இன்று சிறையில் அடைபட்டிருப்பது ஏன்? ஒரு மீட்பராகக் கருதப்பட்ட அவர் இன்று ஏன் இருளில் மறைந்துவிட்டார்? பர்மாவின் தேசத் தந்தை எனப் போற்றப்பட்ட ஆங் சான் தேசம் மலரும் முன்பே மடிந்துபோனது எப்படி? பன்முகத்தன்மையுடைய கலாசாரத்தைக் கொண்ட அந்நாட்டில் எழுபது வருடங்களாக ஆயுதப்போராட்டம் நடப்பது எதனால்?

மேற்கண்ட அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் வரலாற்றிலிருந்து விடைகளைத் தேடி அளிக்கிறார் ராம் அப்பண்ணசாமி.

You may also like

Recently viewed